Zadar: Dijalog s učenicima Srednje škola kneza Branimira Benkovca

Cilj je kroz razgovor s učenicima prikazati što je EU i njene koristi. Posebna pozornost biti će ruralna područja od kuda je većina učenika škole. Na druženju s učenicima biti će predstavljena kampanja #EUandme i #ovajputglasam. 

Kad

-

Gdje

Srednja škola kneza Branimira Benkovac
Ul Antuna Mihanovića 19 23420 Benkovac
Benkovac 23420
Croatia

Kontakt

kontakt-HR@ovajputglasam.eu

Dolazite li?